سامانه پیامک صوتی

  • ۰
  • ۰


اى دختر و خواهر ولایت بر ارض و سما ملیکه در قم معصومه به کتیبه و به عصمت در کوى تو زنده، جان مرده قم تربت پاک پیکر توست گر فاطمه دفن شد شبانه کى گفته نهان زماست آن قبر آن قبر که در مدینه شد گم مریم به برت اگر نشیند سازد به سلام سرو قد خم وفات کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) تسلیت باد


پنل پیامک صوتی


از جوار دخت بی بی فاطمه می‌شوم نائب زیارة از همه وفات دختر گرامی موسی بن جعفر تسلیت باد


پیامک صوتی


یا رب چه قشنگ است و چه زیبا حرم قم چون جنت اعلا، حرم محترم قم بانوی جنان، اخت رضا، دختر موسی دردانه زهرا و ملائک خدم قم این مژده بس او را که بهشت است جزایش هر کس که زیارت کندش در حرم قم وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد


ارسال پیامک صوتی


زائری دل شکسته ام آه معصومه جان سلام دل به مهر تو بسته ام بانوی مهربان سلام ای ضریحت حریم مهر یاد سبزت شمیم دل نام پاکت نسیم مهر رحمت اسمان سلام روی تو قبلگاه دل لطف تو شمع راه دل آستانت پناه دل ای دل بی دلان سلام


سامانه پیامک صوتی


هرکه یکسردلش شکست از طبیبان نظر گسست آمد رشته بر تو بست ای امید جهان سلام هم شفا هم شفاعتی هم دعا هم اجابتی هم ولا هم ولایتی ای زمین را آمان سلام آنکه مهرتوبرگرفت ورغمت شور شر گرفت بیکران زیرپرگرفت بر تو تا بیکران سلام


پیامک صوتی انبوه


بارگاهی که به شهر قم به پاست، هم برای نجف هم کربلاست، خاک اورا غرق بوسه می کنم، چون که جای پای اربابم رضاست وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد


ارسال پیامک صوتی انبوه


شفیعه ی روز جزا یا معصومه ای زینب امام رضا یا معصومه مزار تو بود مرا یا معصومه مدینه و کرب و بلا یا معصومه


پیامک صوتی صدارس


اى دختر و خواهر ولایت بر ارض و سما ملیکه در قم معصومه به کتیبه و به عصمت در کوى تو زنده، جان مرده قم تربت پاک پیکر توست گر فاطمه دفن شد شبانه کى گفته نهان زماست آن قبر آن قبر که در مدینه شد گم مریم به برت اگر نشیند سازد به سلام سرو ق


پیام صوتی


از غم بانوی بهشت دلا پر از تاب و تبه فرشته ها به هم میگن چقدر شبیه زینبه…


پنل پیام صوتی


معصومه (س) فلسفه شیدایی است و غزل ماندن و بودن، معصومه نگین ایران است که در قم، شهر اقامه می درخشد وفات فاطمه ی معصومه (س) تسلیت باد


ارسال پیام صوتی


معصومه (س) ترجمان بلند عاشوراست و قصه با زینب همسفر شدن وفات فاطمه ی معصومه (س) تسلیت باد


پنل ارسال پیامک صوتی


معصومه (س) ضربت بالای ارادت به ولایت است، معصومه، قصه بلند مدینه تا مشهد است وفات فاطمه ی معصومه (س) تسلیت باد


پنل ارسال پیام صوتی


معصومه (س) تفسیر معصومیت است که روزگاری در مدینه طلوع کرد، معصومه اقامت غربت است در روزگار غربت نگاه ها، معصومه تفسیر بلند تبعیت است از ولایت


نمایندگی پیام صوتی


خوب میدانم که روز وفات تو، روز تاریکی برای سرزمین قم بوده است، آسمانش، دل به هوای تو بسته بود و خاکش، به شوق قدم های تو نفس میکشید؛ اما ناگهان موج حزن و اندوه، در همه شهر جاری شد. وفات فاطمه ی معصومه (س) تسلیت باد


نمایندگی پیامک صوتی


وفات حضرت معصومه (س) بر عاشقان پیروان ولایت تسلیت باد


نمایندگی پنل پیامک صوتی


ای بانوی شکوفه و لبخند! ای گنجینه ی دانش و معرفت، میروی و زمین در سوز سرمایی شگفت فرو میرود


پنل صوتی


کبوتران، سیاه پوش غمی بزرگ بر رواق حرم مرثیه می خوانند و زائران، اشک ریز و ماتم زده، رفتنت را به سوگ نشسته اند. وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد


تبدیل متن به صوت


رحلت غریبانه برترین بانوی زمان خود، کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه ی معصومه (س)، تسلیت باد


تبدیل متن به صدا


خواهر امام غریب خراسان، سلاله پاکی و معصومیت، دیوارهای خاک و افلاک، سیاه پوش داغ تواند وفات فاطمه ی معصومه (س) تسلیت باد


تبدیل متن فارسی به صوت


اشک های قم به خیابان های اندوه میریزد، همراه با متون فقاهت پس کوچه های ماتم، نوحه میخوانند بانویی از جنس بهار، کوچ میکند و پرستوها را در غربتی پیوسته می گذارد


تبدیل متن فارسی به صدا


اشک های قم به خیابان های اندوه میریزد، همراه با متون فقاهت پس کوچه های ماتم، نوحه میخوانند بانویی از جنس بهار، کوچ میکند و پرستوها را در غربتی پیوسته می گذارد


پنل ارسال پیامک صوتی


معصومه (س) ترجمان بلند عاشوراست و قصه با زینب همسفر شدن وفات فاطمه ی معصومه (س) تسلیت باد


پنل پیامک صوتی رایگان


معصومه (س) ضربت بالای ارادت به ولایت است، معصومه، قصه بلند مدینه تا مشهد است وفات فاطمه ی معصومه (س) تسلیت باد


پیامک صوتی رایگان


معصومه (س) تفسیر معصومیت است که روزگاری در مدینه طلوع کرد، معصومه اقامت غربت است در روزگار غربت نگاه ها، معصومه تفسیر بلند تبعیت است از ولایت


اپراتور مجازی تلفن همراه


خوب میدانم که روز وفات تو، روز تاریکی برای سرزمین قم بوده است، آسمانش، دل به هوای تو بسته بود و خاکش، به شوق قدم های تو نفس میکشید؛ اما ناگهان موج حزن و اندوه، در همه شهر جاری شد. وفات فاطمه ی معصومه (س) تسلیت باد


تلفن همراه مجازی


وفات حضرت معصومه (س) بر عاشقان پیروان ولایت تسلیت باد


شماره موبایل مجازی


ای بانوی شکوفه و لبخند! ای گنجینه ی دانش و معرفت، میروی و زمین در سوز سرمایی شگفت فرو میرود


شماره تلفن همراه مجازی


کبوتران، سیاه پوش غمی بزرگ بر رواق حرم مرثیه می خوانند و زائران، اشک ریز و ماتم زده، رفتنت را به سوگ نشسته اند. وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد


تلفن مجازی


رحلت غریبانه برترین بانوی زمان خود، کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه ی معصومه (س)، تسلیت باد


اپراتور مجازی


خواهر امام غریب خراسان، سلاله پاکی و معصومیت، دیوارهای خاک و افلاک، سیاه پوش داغ تواند وفات فاطمه ی معصومه (س) تسلیت باد


پنل پیامک صوتی


اشک های قم به خیابان های اندوه میریزد، همراه با متون فقاهت پس کوچه های ماتم، نوحه میخوانند بانویی از جنس بهار، کوچ میکند و پرستوها را در غربتی پیوسته می گذارد


پنل پیامک صوتی

رحلت غریبانه برترین بانوی زمان خود، کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه ی معصومه (س)، تسلیت باد


سامانه پیامک صوتی

اى دختر و خواهر ولایت بر ارض و سما ملیکه در قم معصومه به کتیبه و به عصمت در کوى تو زنده، جان مرده قم تربت پاک پیکر توست گر فاطمه دفن شد شبانه کى گفته نهان زماست آن قبر آن قبر که در مدینه شد گم مریم به برت اگر نشیند سازد به سلام سرو قد خم وفات کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) تسلیت باد


سامانه پیامک صوتی

از جوار دخت بی بی فاطمه می شوم نائب زیارة از همه وفات دختر گرامی موسی بن جعفر تسلیت باد


سامانه ارسال پیامک صوتی

یا رب چه قشنگ است و چه زیبا حرم قم چون جنت اعلا، حرم محترم قم بانوی جنان، اخت رضا، دختر موسی دردانه زهرا و ملائک خدم قم این مژده بس او را که بهشت است جزایش هر کس که زیارت کندش در حرم قم وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد


سامانه ارسال پیامک صوتی

زائری دل شکسته ام آه معصومه جان سلام دل به مهر تو بسته ام بانوی مهربان سلام ای ضریحت حریم مهر یاد سبزت شمیم دل نام پاکت نسیم مهر رحمت اسمان سلام روی تو قبلگاه دل لطف تو شمع راه دل آستانت پناه دل ای دل بی دلان سلام


پیامک صوتی انبوه

بارگاهی که به شهر قم به پاست، هم برای نجف هم کربلاست، خاک اورا غرق بوسه می کنم، چون که جای پای اربابم رضاست وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد


ارسال پیامک صوتی

شفیعه ی روز جزا یا معصومه ای زینب امام رضا یا معصومه مزار تو بود مرا یا معصومه مدینه و کرب و بلا یا معصومه


ارسال پیامک صوتی انبوه

اى دختر و خواهر ولایت بر ارض و سما ملیکه در قم معصومه به کتیبه و به عصمت در کوى تو زنده، جان مرده قم تربت پاک پیکر توست گر فاطمه دفن شد شبانه کى گفته نهان زماست آن قبر آن قبر که در مدینه شد گم مریم به برت اگر نشیند سازد به سلام سر و قد خم


ارسال پیامک صوتی انبوه

از غم بانوی بهشت دلا پر از تاب و تبه فرشته ها به هم میگن چقدر شبیه زینبه…


نمایندگی پیامک صوتی

معصومه (س) نگاه سبزى است که از معصومیت سرچشمه مى گیرد، معصومه، روزگار دلداگى است واز غربت به قربت رسیدن وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد


نمایندگی پیامک صوتی

کبوتران، سیاه پوش غمی بزرگ بر رواق حرم مرثیه می خوانند و زائران، اشک ریز و ماتم زده، رفتنت را به سوگ نشسته اند. وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد


پیام صوتی

یا رب چه قشنگ است و چه زیبا حرم قم چون جنت اعلا، حرم محترم قم بانوی جنان، اخت رضا، دختر موسی دردانه زهرا و ملائک خدم قم این مژده بس او را که بهشت است جزایش هر کس که زیارت کندش در حرم قم وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد


ارسال پیام صوتی

ای بانوی شکوفه و لبخند! ای گنجینه دانش و معرفت! می روی و زمین در سوز سرمایی شگفت فرو می رود. وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد


ارسال پیام صوتی

اشک های «قم»، به خیابان های اندوه می ریزد. همراه با متونِ فقاهت، پسکوچه های ماتم، نوحه می خوانند. بانویی از جنس بهار، کوچ می کند و پرستوها را در غربتی پیوسته می گذارد. وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد


ارسال پیامک صوتی

آه، خواهر امام غریب خراسان، سلاله پاکی و معصومیت! دیوارهای خاک و افلاک، سیاه پوش داغ تواند. وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد


ارسال پیامک صوتی

  • ۹۵/۱۰/۱۸
  • پایاپرداز پایاپردازش

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی