سامانه پیامک صوتی

  • ۰
  • ۰
اس ام اس درباره شجاعتاس ام اس سنگین و فاز بالاپیامک و جملات زیبا در مورد غرور

نمایندگی پیامک صوتی
The opposite of bravery is not cowardice but conformity.


مخالفت با شجاعت، بدبختی نیست، بلکه انطباق است.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Bravery has no place where it can avail nothing.

شجاعت هیچ جایگاهی ندارد که بتواند چیزی به دست آورد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Fear can keep a man out of danger but courage only can support him in it.

ترس می تواند یک مرد را از خطر نگه دارد اما شجاعت تنها می تواند او را در آن حمایت.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Brave men go forward not expecting to return.

مردان شجاع به جلو حرکت نمی کنند و انتظار بازگشت ندارند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Great crisis produce great men and great deeds of courage.

بحران بزرگ تولید مردان بزرگ و اعمال عالی شجاعت.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


If it scares you, it might be a good thing to try.

اگر شما آن را ترساند، ممکن است یک چیز خوب برای سعی کنید.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Bravery is not a quality of the body. It is of the soul.

شجاعت کیفیت بدن نیست این روح است-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامک صوتی


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Be brave enough to start a conversation that matters.

به اندازه کافی شجاع باشید تا یک گفتگو را شروع کنید که مهم است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Being brave means knowing that when you fail, you don't fail forever.

شجاع بودن بدان معنی است که وقتی شکست بخورید، برای همیشه از بین نمی رود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go.

شاید تنها کسانی که در معرض خطر بیش از حد قرار می گیرند، احتمالا می توانند دریابند که چقدر می توان از آن گذشت.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Bravery is being the only one who knows you're afraid.

شجاعت تنها کسی است که می داند که می ترسید.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Some have been thought brave because they were afraid to run away.

بعضی از آنها شجاعانه اندیشیده اند، زیرا آنها از فرار می ترسند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Valor is stability, not of legs and arms, but of courage and the soul.

عزت است ثبات، نه از پاها و بازوها، بلکه از شجاعت و روح.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

To live with fear and not be afraid is the final test of maturity.

با ترس زندگی کنید و نترسید، آزمون نهایی بلوغ است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

There is no such thing as bravery; only degrees of fear.

هیچ چیز مانند شجاعت وجود ندارد؛ تنها درجه ترس.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A brave man acknowledges the strength of others.

مرد شجاع، قدرت دیگران را می پذیرد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog.

این اندازه سگ در مبارزه نیست، اندازه مبارزه در سگ است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Bravery is the capacity to perform properly even when scared half to death.

شجاعت توانایی انجام درست حتی زمانی که نیمی از مرگ را می ترساند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


In battle it is the cowards who run the most risk; bravery is a rampart of defense.

در نبرد، بزهکارانی هستند که بیشترین خطر را دارند. شجاعت یک حفر دفاع است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ارسال پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A true knight is fuller of bravery in the midst, than in the beginning of danger.

یک شوالیه واقعی بیشتر از ابتکار خطر بیشتر از شجاعت است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Physical bravery is an animal instinct; moral bravery is much higher and truer courage.

شجاعت فیزیکی غریزه حیوانی است؛ شجاعت اخلاقی بسیار شجاع تر و راست تر است.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Fight till the last gasp.

مبارزه تا آخرین نفوذ


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Bravery is believing in yourself, and that thing nobody can teach you.

شجاعت به خودتان اعتقاد دارد و این چیزی نیست که کسی بتواند به شما آموزش دهد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


You can't be brave if you've only had wonderful things happen to you.

شما نمیتوانید شجاع باشید اگر فقط چیزهای شگفت انگیزی برایتان اتفاق افتاده است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


True bravery is shown by performing without witness what one might be capable of doing before all the world.

شجاعت واقعی با انجام بدون شاهد نشان داده شده است که چه کسی میتواند قبل از تمام جهان انجام دهد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

اپراتور پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


I just don't want to die without a few scars.

من فقط نمی خواهم بدون زخم های کوچک بمیرم.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Life is either a great adventure or nothing.

زندگی یک ماجراجویی عالی یا هیچ چیز نیست.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A timid person is frightened before a danger, a coward during the time, and a courageous person afterward.

یک فرد ترسو قبل از یک خطر، یک بزدل در طول زمان و یک فرد شجاع پس از آن، ترسو است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The world continues to offer glittering prizes to those who have stout hearts and sharp swords.

جهان همچنان به جایزه های پر زرق و برق برای کسانی که قلب های قوی و شمشیر های تیز دارند، ادامه می دهد.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Great deeds are usually wrought at great risks.

اعمال بزرگ معمولا در معرض خطر بزرگ است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Often the test of courage is not to die but to live.

اغلب تست شجاعت، مرگ نیست بلکه زندگی است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامک صوتی صدارس  • ۹۶/۰۵/۲۳
  • پایاپرداز پایاپردازش

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی