سامانه پیامک صوتی

  • ۰
  • ۰
اس ام اس مراقب خودت باش


متن مواظب خودت باش


مواظب خودت باش عشقم


جملات زیبای عاشقانه


اس ام اس عاشقانه


اس ام اس عاشقانه
نمایندگی پیامک صوتیCaring about others, running the risk of feeling, and leaving an impact on people, brings happiness.


مراقبت از دیگران، در حال ریسک احساس و تاثیر گذاشتن بر افراد، به ارمغان می آورد خوشبختی.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You really can change the world if you care enough.

اگر به اندازه کافی مراقب باشید، می توانید دنیا را تغییر دهید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Remember that children, marriages, and flower gardens reflect the kind of care they get.

به یاد داشته باشید که بچه ها، ازدواج ها و باغ های گل، نوعی مراقبت را نشان می دهند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Caring can be learned by all human beings, can be worked into the design of every life, meeting an individual need as well as a pervasive need in society.

مراقبت می تواند توسط همه انسان ها آموخته شود، می تواند به طراحی هر زندگی، ملاقات با نیاز فردی و نیز نیازهای فراگیر در جامعه تبدیل شود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


From caring comes courage.

از مراقبت می آید شجاعت.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A part of kindness consists in loving people more than they deserve.

بخشی از مهربانی شامل عشق ورزیدن به مردم بیش از شایستگی آنهاست.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Nurturing is not complex. It's simply being tuned in to the thing or person before you and offering small gestures toward what it needs at that time.

تغذیه پیچیده نیست این به سادگی به چیزی یا شخص قبل از شما تعلق دارد و حرکات کوچک را به آنچه که در آن زمان نیاز دارد، ارائه می دهد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nobody cares how much you know, until they know how much you care.

هیچ کس نمی داند چقدر می داند، تا زمانی که بدانند چقدر مراقبت می کنند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Caring about others, running the risk of feeling, and leaving an impact on people, brings happiness.

مراقبت از دیگران، در حال ریسک احساس و تاثیر گذاشتن بر افراد، به ارمغان می آورد خوشبختی.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The simple act of caring is heroic.

عمل ساده مراقبت قهرمانانه است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


When people cared about each other, they always found a way to make it work.

هنگامی که مردم در مورد یکدیگر مراقبت می کردند، همیشه راهی برای کار کردن پیدا می کردند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


People who care about each other enjoy doing things for one another. They don't consider it servitude.

افرادی که از یکدیگر مراقبت می کنند لذت بردن از کار یکدیگر برای یکدیگر است. آنها آن را عبادت نمی دانند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Next to religion, let your care be to promote justice.

در کنار دین، مراقب باشید که عدالت را ترویج کنید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


When peoples care for you and cry for you, they can straighten out your soul.

هنگامی که مردم برای شما مراقبت می کنند و برای شما گریه می کنند، شما می توانید روح خود را درست کنید.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Things done well and with a care, exempt themselves from fear.

چیزهایی که به خوبی و با مراقبت انجام می شود، خود را از ترس متمایز می کنند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important.

این زمانی است که شما برای گل رز خود را هدر داده اید که گل رز شما را مهم می کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The closest thing to being cared for is to care for someone else.

نزدیکترین چیز برای مراقبت از آن، مراقبت از شخص دیگری است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Never be so busy as not to think of others.

هرگز نباید خیلی شلوغ باقی بماند تا دیگران فکر نکنند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The right mixture of caring and not caring - I suppose that's what love is.

مخلوطی مناسب از مراقبت و مراقبت - من فکر می کنم این چیزی است که عشق است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Indifference and neglect often do much more damage than outright dislike.

بی تفاوتی و غفلت اغلب باعث آسیب بیشتر نسبت به نادیده گرفتن آنها می شود.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Without a sense of caring, there can be no sense of community.

بدون احساس مراقبت، احساس جامعه وجود ندارد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A smile is the light in your window that tells others that there is a caring, sharing person inside.

یک لبخند نور در پنجره شما است که به دیگران می گوید که یک فرد مراقب، در حال اشتراک گذاری در داخل است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

One person caring about another represents life's greatest value.

یکی از طرفین در مورد دیگران، بزرگترین ارزش زندگی است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Caring is a powerful business advantage.

مراقبت از مزایای کسب و کار قدرتمند است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around.

اغلب ما توانایی لمس، لبخند، یک کلمه دلخواه، گوش گوش دادن، تعریف صادقانه یا کوچکترین اقدام مراقبتی که توانایی تغییر زندگی را در اطراف خود دارند، کم است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اپراتور پیامک صوتی-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Never believe that a few caring people can't change the world. For, indeed, that's all who ever have.

هرگز باور نکنید که چند نفر از افراد مراقبتی نمی توانند جهان را تغییر دهند. برای در واقع، این همه کسانی هستند که تا به حال داشته اند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Caring for but never trying to own may be a further way to define friendship.

مراقب باشید اما هرگز سعی نکنید خودتان باشید راه دیگری برای تعریف دوستی است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


I feel the capacity to care is the thing which gives life its deepest significance.

من احساس می کنم که ظرفیت مراقبت چیزی است که عمیق ترین اهمیت زندگی را به وجود می آورد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Always be a little kinder than necessary.

همیشه کمی عزیزتر از حد لازم باشد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The more sympathy you give, the less you need.

همدردی بیشتر به شما کمک می کند، کمتر به آن نیاز دارید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


To give and then not feel that one has given is the very best of all ways of giving.

برای دادن و پس از آن احساس نمی کنید که یکی از آنها بهترین راه از دادن را دارد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی صدارس


  • ۹۶/۰۵/۲۴
  • پایاپرداز پایاپردازش

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی